Mazlumlar zalim olana kadar mazlumdurlar.

İnsanın yaşam potansiyeli beşeriyet ölçüsünde toplum veya zihninin kendinde bulunan potansiyeli beşeriyet ölçütlerinden düşük görüp cebretmesi ile mazlumlaşır. Oysa beşeriyet aynı bilgi üzerinden işlediği için herbir kişide aynı sonuçları verir. Yani imkan dahilinde yeryüzüne yerleşip rızkı ile nimetlenen her kişi rızkı ölçüsünde aleme kendi hakikatini sunar. Mazlum kişi yerleştirildiği hakikat içinde toplumun onu cebretmesi ile içe dönerek alem hakikatlerini kendinde daha henüz tecelli etmemiş bilgiden okur. Bu sayede duru görününen hakikat kişinin kalbine merhamet ve şefkat indirir. Oysa bu durumda ki kişi sadece onu cebreden alem hakikatlerinin onu bastırmasıyla o makamda durmaktadır. Yani Onda ki merhamet kalıcı ve daim değil değişken bir bilgidir. Çünkü acı ve keder kişinin kalbinde, kişinin kemal ölçütü ne olursa olsun her daim çalışan birinci duru bir görüye sahiptir. Bu duru görü elde edilmekle kişi hakikat ölçütlerini kendinde Kemal olmasa dahi etüt edebilecek görüye ulaşır. Ama birinci duru görü sadece alemin kaim edilmesinde kullanılan etki ve tepki, yani hakikati meydana çıkmayı bekleyen olay döngüsünü oluşturmak maksadı ile var olan bilgidir ve gerçek hakikat değil onun kokusu ve mazlumdada geçici masumluğu oluşturan şeydir. 
Bu yüzden kişiyi kuşatan herbir varlığın bilgisi, kişinin hakikatinde ki bilgiyi harekete geçirir. Kalp cebredildiği ölçüde ona tecelli eden şeyin şeklini alarak parça olarak boşluğa koyulur. Oysa ki mazlum kendisini zalimden kaçıran bilgiye sahip olsa hakikatinden dolayı o bilgiye zalimin niteliğinde sirayet edecektir.
Mazlumun zalim ile olan savaşı ise sürekli olarak mazlumluğun yücetilmesi bilgisi ile muamele görür. Beşeriyet yücelttiği her bir hakikati kendi biçimine döndürmekte sonucu Hak olarak kabul eder. Yani Mazlumun şartlarının yücelmesi. İşte bu yolda mazlumluk hakikatinden çıkarak zalimlik şekline bürünmektedir. Çünkü alemin her bir hakikati zihni cebretmekte aynı sonucu verir. Yani kişi mazlumluğu geçirmekle zalimliğe aday olmaktadır.
 

Hüseyin ütün

Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Edebiyat Blogları - Şiir Blogları

Siyah Nur